Zakres działalności

Adwokat Stefan Slabik

01

Prawo cywilne i prawo umów

Prawo kupna-sprzedaży, przepisy regulujące zawarcie umowy o dzieło, prawo odszkodowawcze, prawo rzeczowe, itd.

02

Prawo pracy

Doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących Umowy o pracę, upomnienia, wypowiedzenia umowy o pracę i ochrony stosunku pracy, itd.

03

Prawo o ruchu drogowym

Doradztwo i reprezentacja zarówno w sprawach związanych z zakupem pojazdu, jak i z wypadkami samochodowymi oraz obroną w przypadku wykroczeń i wykroczeń drogowych, itd.

Czy braliście Państwo udział w wypadku samochodowym, w wyniku którego powstała szkoda, która powinna teraz zostać uregulowana? Chcecie Państwo negocjować na równi w sprawie wyrównania szkody z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, nawet gdy w wypadku zostaliście Państwo ranni?
Bez wahania powinniście Państwo zlecić adwokatowi reprezentowanie państwa interesów.

W przypadku uregulowania szkody obowiązuje ogólnie przyjęta zasada, że wynajęcie adwokata w celu dochodzenia roszczeń prawnych jest wliczane w koszty pokrycia szkody.
Tak samo widzi to federalny trybunał sprawiedliwości w jurysdykcji stałej.

Oznacza to, że Państwo jako strona poszkodowana nie jesteście zobowiązani do samodzielnego dochodzenia szkody bezpośrednio od sprawcy szkody, czy też od towarzystwa ubezpieczeniowego strony przeciwnej, ale możecie Państwo powierzyć adwokatowi dochodzenie wyrównania szkody.

W zasadzie ani zaangażowane w sprawę strony ani złożoność przypadku nie determinują potrzeby włączania do sprawy adwokata. Z zasady zawsze jest możliwy zwrot kosztów postępowania już od stopnia pozasądowego (!) – podkreślał to również federalny trybunał sprawiedliwości, że zwrot kosztów potwierdza regułę (federalny trybunał sprawiedliwości, periodyk dot. Prawa odszkodowawczego nr. 95, 48, 50). Tylko dzięki temu gwarantowana jest tzw. Równość sił w walce o przysługujące Państwu odszkodowanie.

(+49) 030 720 192 88

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania