Opłaty

Adwokat Stefan Slabik

Opłaty

Opłaty za czynności adwokackie są dokładnie określone w ustawie o wynagrodzeniu adwokatów.

Informacja o wysokości przewidywanych opłat zostanie Państwu przekazana od razu przy udzielaniu pełnomocnictwa.
W pewnych okolicznościach ponoszone koszty zostaną przejęte w całości lub po części przez drugą stronę lub przez osobę trzecią (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych, skarb państwa, itd.).

Jeżeli ponieśliście Państwo szkodę nie z własnej winy, np. Podczas wypadku drogowego, wtedy w większości przypadków koszty związane z honorarium adwokata pokrywane są z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej należącego do sprawcy wypadku. W tym przypadku nie musicie Państwo korzystać ze swojego ubezpieczenia ochrony prawnej. Również jeśli nie zawarliście Państwo umowy ubezpieczenia ochrony prawnej możecie Państwo liczyć na zwrot kosztów. Chętnie zajmę się szczególnymi przypadkami spraw.

Jeśli jesteście Państwo w dobrej sytuacji, posiadając ubezpieczenie ochrony prawnej, zajmę się prowadzeniem korespondencji i rozliczeniem z Państwa towarzystwem ubezpieczeniowym.

(+49) 030 720 192 88

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania